Jsme součástí sítě mobilních energetických konzultačních a
informačních středisek (M-EKIS). V rámci tohoto programu provádíme
bezplatné poradenství o energetických úsporách pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
                                       Více na MPO Efekt (mpo-efekt.cz)
                                                 
                                                Energetický specialista - Ing. Tomáš Janáček 
                                                    tel.: +420 607 224 393, e-mail: janacek@inovacestaveb.cz 
 

 
Zajišťujeme zpracování projektu a výpočtu pro dotační titul
Nová zelená úsporám (NZÚ)
Energetický specialista - Ing. Tomáš Janáček 
    tel.: +420 607 224 393, e-mail: janacek@inovacestaveb.cz 
 
Nová zelená úsporám light (NZÚ light) 
Energetický specialista - Ing. Tomáš Janáček 
                                                 tel.: +420 607 224 393, e-mail: janacek@inovacestaveb.cz 
 
                                           Administrace dotace - Ing. Martina Valentová
                                               tel.: +420 731 489 598, e-mail: valentova@inovacestaveb.cz

                                 

                                     Více na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Subscribe to Inovace staveb s. r. o. RSS