Vítejte na webových stránkách naší společnosti

Jako jediná společnost v České republice se soustředíme na zapojení studentů, zejména z Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, do praxe. Rádi bychom poskytovali studentům originální a jedinečnou praxi, která nemá v České republice obdoby. Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci Spolupráce s Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava

Jelikož postupně navazujeme spolupráci s akademickými pracovníky Fakulty stavební      VŠB – TU Ostrava, poskytujeme velice kvalitní servis v podobě jednání s úřady, poradenstvím v dotačních programech, projekční činností, tvorbě průkazů energetické náročnosti, realizací staveb atd.

Průkazy energetické náročnosti

Nejprve si dovoluji zopakovat několik základních informací o průkazech energetické náročnosti.

Získání certifikátů, vzdělávání

Udržujeme kontakty s renomovanými výrobci stavebních hmot a účastníme se řady školení. Certifikáty, které získáváme, nás budou opravňovat v nadcházející stavební sezoně k možnosti ucházet se v programu Nová zelená úsporám o realizaci stavebních zakázek.

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je zaměřený zejména na stavební úpravy stávajících objektů rodinných domů. V programu Nová zelená úsporám lze čerpat finanční prostředky na níže provedená opatření:

1.Zateplení obvodových stěn objektů

Společný nákup stavebních hmot

V současné době probíhají intenzivní jednání s výrobci stavebních hmot o společných nákupech stavebních materiálů. Představte si, že se přes naše webové stránky dohodnou tři lidé, kteří budou stavět svůj rodinný dům z keramických tvarovek.